Σύστημα ελέγχου οδικής ταχύτητας

Το Σύστημα Έξυπνης Προειδοποίησης ταχύτητας, είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα ασφαλούς οδήγησης σε κατοικημένες περιοχές, το οποίο μέσα από την αυτόματη ανίχνευση της ταχύτητας των οχημάτων επισημαίνει έντονα, με πρωτοποριακή LED απεικόνιση, το όριο ταχύτητας και προειδοποιεί τον οδηγό σε περίπτωση υπέρβασης για να μειώσει ταχύτητα ενισχύοντας την οδική ασφάλεια. Φέρει τεχνολογία Bluetooth προκειμένου να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως διαχείρισή του από την υπηρεσία καθώς έχει τη δυνατότητα αποστολής στατιστικών στοιχείων για τον αριθμό και τις ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων με το κατάλληλο λογισμικό.

Προτείνεται κυρίως για σχολικές περιοχές, περιοχές πλησίον εμπορικών δρόμων και σε πολυσύχναστες διαβάσεις.

We Are Noratex

Μια δυναμική επιχείρηση έμπειρων μηχανικών, που από το 1975 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, μελέτες και κατασκευές ενεργειακών συστημάτων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ