Σύστημα αισθητήρων καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων

Το σύστημα καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων αποτελείται από προηγμένης τεχνολογίας αισθητήρες οι οποίοι εντοπίζουν και ταξινομούν τα μηχανοκίνητα οχήματα και παρακολουθούν την κυκλοφορία. Κάθε αισθητήρας έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών διελεύσεων οχημάτων, λεπτομερούς ανίχνευσης και συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό ελέγχονται αποτελεσματικά αστικοί δρόμοι και λεωφόροι, διαβάσεις πεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στις αποφάσεις για τον σχεδιασμό των πόλεων.

Τα αντικείμενα υπολογισμού μπορεί να είναι τα εξής

  • Καταμέτρηση κυκλοφορίας (Ανίχνευση & κατηγοριοποίηση οχημάτων / πεζών)
  • Ανίχνευση διελεύσεως διάβασης πεζών (Πόσοι και πόσο συχνά χρησιμοποιούν τη διάβαση)
  • Ανάλυση ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης AI (Πόσο γρήγορα κινείται η κυκλοφορία κατά μέσο όρο; Η κυκλοφορία κινείται ομαλά ή αργά;)
  • Πληροφορίες στάθμευσης (Αναγνώριση παράνομης στάθμευσης, διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο)
  • Παραβίαση ΛΕΑ (Καταμέτρηση των παραβιάσεων της Λ.Ε.Α. για τη λήψη περεταίρω μέτρων)
  • Ανάγνωση πινακίδων κυκλοφορίας (LPR) (Συμβατή κατά GDPR)

We Are Noratex

Μια δυναμική επιχείρηση έμπειρων μηχανικών, που από το 1975 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, μελέτες και κατασκευές ενεργειακών συστημάτων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ