Στεγανοποίηση με πυροφραγμό καλωδίων και οπτικών Ινών Filoform

Η Filoform προσφέρει εξειδικευμένα συστήματα σφράγισης αγωγών και αγωγών οπτικών ινών, από όπου διέρχονται καλώδια ή σωλήνες και απαιτείται υψηλής αντοχής στεγανοποίηση από νερό και αέρα έως 2 bar. H σφράγιση γίνεται με κατάλληλες ρητίνες για μόνιμη ή επισκέψιμη λύση ανάλογα με την περίπτωση και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης με το κατάλληλο υλικό διασφαλίζουν την πυράντοχη σφράγιση του αγωγού. Τα υλικά είναι κατάλληλα για τη βιομηχανία, για τον ενεργειακό τομέα, για έργα ΜΕΤΡΟ, διυλιστήρια, αεροδρόμια, αντλιοστάσια, μαρίνες, λιμάνια, οδοποιία κ.α.Τα υλικά είναι Ευρωπαϊκά και συνοδεύονται από όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και τα test reports.

We Are Noratex

Μια δυναμική επιχείρηση έμπειρων μηχανικών, που από το 1975 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, μελέτες και κατασκευές ενεργειακών συστημάτων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ