Συστήματα ενημέρωσης για την κυκλοφορία

Το σύστημα καταμέτρησης και ανάλυσης κυκλοφοριακών στοιχείων της NORATEX τοποθετείται σε εγκαταστάσεις και αποτελείται από προηγμένης τεχνολογίας αισθητήρες οι οποίοι εντοπίζουν και ταξινομούν τα μηχανοκίνητα οχήματα που διέρχονται της διάβασης, και παρακολουθούν την κυκλοφορία. Κάθε αισθητήρας έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών διελεύσεων οχημάτων, λεπτομερούς ανίχνευσης και συλλογής δεδομένων κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχονται αποτελεσματικά οι διαβάσεις πεζών, συμβάλλοντας σημαντικά στις αποφάσεις για τον σχεδιασμό των πόλεων.

We Are Noratex

Μια δυναμική επιχείρηση έμπειρων μηχανικών, που από το 1975 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα, μελέτες και κατασκευές ενεργειακών συστημάτων.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ